After almost 1,5 years, our in-person meetups are back. On October 21, we’ll be releasing the 5th version of the “Istanbul Proptech Map” which grew more than 100% over the years.

There is a big interest but limited space due to pandemic restrictions. Unfortunately, it’s going to be “first come first serve”. We can’t wait to see you all at the PWC Building in Besiktas!

To register: https://lnkd.in/dwKMaZGD


Son bir ay içinde gelişen olaylar -kamuoyuna yansıyanlar- neticesinde Türkiye sonunda büyük utançtan kurtulup Paris Anlaşmasını onayladı. (Türkiye, çok uzun zamandır Paris Anlaşması’ını onaylamayan tek OECD ve G20 üyesi konumunda idi.) Bugüne kadar sadece akademisyenlerin, iklim uzmanlarının, çevrecilerin ve ülkemizde dünyanın ortak değerleri ile yaşayan/iş yapan kişilerin gündeminde olan konu…


Son 10 senede oldukça hızlanan dijital dönüşümün sonucu olarak gayrimenkulde kökten değişiklikler oluyor. (Burada gayrimenkulü inşaat, yapı malzemeleri, mobilite, otoparklar vb gibi diğer ilintili dikeyler ile beraber geniş anlamda kullanıyorum). …


Geçen sene Nisan yada Mayıs aylarında Linkedin üzerinde ortak bir tanıdığımızın paylaşımı sayesinde Çağıl Akcurin’in Kurumsal Ev adıyla yeni bir marka/girişime başladığını gördüm.

Tam o dönemde EurAsia Proptech Initiative olarak pandeminin en başında ofisin geleceği hakkında yaptığımız bir çalışmanın sonuçlarını duyurduğumuzdan ve uzmanlar olarak ortada daha pandemi yokken uzun senelerdir…


Time really does fly. It’s been four years since the “EurAsia Proptech Initiative” was founded. To date, we have released four versions of “Istanbul Proptech Maps” the last one of which was at the beginning of this year on RE: Connect, the largest global proptech, real estate, and innovation festival…


Bu sene 7 Ocak’ta RE:Connect adıyla gayrimenkul, inovasyon ve teknolojileri alanında dünyanın en büyük etkinliği gerçekleşti. Kurucusu olduğum “EurAsia Proptech Initiative” olarak bu global etkinliğin hem bölgesel ortağı hem de Istanbul ayağının düzenleyicisi olduk. Youtube ve Twitch benzeri bu sektöre uzak ancak geleceğin etkinlik formatı olan bir platformda Arjantin’den Avustralya’ya…


Courtesy: Mercedes Benz

When Bertha Benz, a German automotive pioneer and inventor, took his two sons and drove 66 miles on August 5, 1888, to visit her mother it was registered as the world’s first long-distance trip with an automobile. …


Anyone coming to the US from abroad notices that healthy foods are expensive. The past two generations have been bombarded with affordable but mostly processed foods containing extreme sugar and additives whether it's meals, snacks, or beverages. They do more harm than good. -Not to mention the tobacco industry.

The…


Türkiye Proptech Haritası — Versiyon 3 (Eylül 2020)

Bu haftabaşı Eurasia Proptech Initiative olarak Türkiye’nin gayrimenkul teknolojileri haritasının üçüncü versiyonunu yayınladık. İlk yayınladığımız 2018 yılında 84 girişimin yer aldığı geçen sene 101'e yükselen haritaya bu sene 132 girişim dahil oldu. Kapanan şirketler olsa da yeni eklenenler ile beraber ekosistemin büyümesini görmek sevindirici. …


Turkey Proptech Map — Version 3

As Eurasia Proptech Initiative, we are happy to release the 3rd version of Turkey’s Proptech Map. In its third year, the market continues to grow. , this year 132 startups made it to the map -started with 84 companies three years ago-.

Here is the breakdown of categories:

  • Logistics: 13

Mete Varas

Serial Entrepreneur, Executive, Advisor, VC, Strategy, Proptech, Business Development Junkie, Blockchain, Dad, Constant Learner, Fruit Lover, Fenerbahce…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store