EurAsia Proptech Initiative has organized its first in-person meet-up after 1,5 years. The full-house event, hosted by PriceWaterhouseCoopers last night was held with utmost attention to pandemic restrictions.

In the first part of the program, the new version of the map was released. A total of 175 proptech companies made…

After almost 1,5 years, our in-person meetups are back. On October 21, we’ll be releasing the 5th version of the “Istanbul Proptech Map” which grew more than 100% over the years.

There is a big interest but limited space due to pandemic restrictions. Unfortunately, it’s going to be “first come first serve”. We can’t wait to see you all at the PWC Building in Besiktas!

To register: https://lnkd.in/dwKMaZGD

Son bir ay içinde gelişen olaylar -kamuoyuna yansıyanlar- neticesinde Türkiye sonunda büyük utançtan kurtulup Paris Anlaşmasını onayladı. (Türkiye, çok uzun zamandır Paris Anlaşması’ını onaylamayan tek OECD ve G20 üyesi konumunda idi.) Bugüne kadar sadece akademisyenlerin, iklim uzmanlarının, çevrecilerin ve ülkemizde dünyanın ortak değerleri ile yaşayan/iş yapan kişilerin gündeminde olan konu…

Geçen sene Nisan yada Mayıs aylarında Linkedin üzerinde ortak bir tanıdığımızın paylaşımı sayesinde Çağıl Akcurin’in Kurumsal Ev adıyla yeni bir marka/girişime başladığını gördüm.

Tam o dönemde EurAsia Proptech Initiative olarak pandeminin en başında ofisin geleceği hakkında yaptığımız bir çalışmanın sonuçlarını duyurduğumuzdan ve uzmanlar olarak ortada daha pandemi yokken uzun senelerdir…

Time really does fly. It’s been four years since the “EurAsia Proptech Initiative” was founded. To date, we have released four versions of “Istanbul Proptech Maps” the last one of which was at the beginning of this year on RE: Connect, the largest global proptech, real estate, and innovation festival…

Bu sene 7 Ocak’ta RE:Connect adıyla gayrimenkul, inovasyon ve teknolojileri alanında dünyanın en büyük etkinliği gerçekleşti. Kurucusu olduğum “EurAsia Proptech Initiative” olarak bu global etkinliğin hem bölgesel ortağı hem de Istanbul ayağının düzenleyicisi olduk. Youtube ve Twitch benzeri bu sektöre uzak ancak geleceğin etkinlik formatı olan bir platformda Arjantin’den Avustralya’ya…

Mete Varas

Serial Entrepreneur, Executive, Advisor, VC, Strategy, Proptech, Business Development Junkie, Blockchain, Dad, Constant Learner, Fruit Lover, Fenerbahce…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store